• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Bedre oversikt over dokumentsøk

Bedre oversikt over dokumentsøk

Dagens søkemotorer har i stor grad fokusert på raske søk og en mest mulig uttømmende liste av rangerte treff. Med den stadig økende informasjonsmengden betyr dette ofte veldig lange lister med resultater, der de færreste ser på særlig mer enn de 10-20 første treffene. For privatbruk kan dette kanskje være tilstrekkelig, men for en bruker i en bedrift som skal skaffe seg kunnskap om et tema, gir en lang liste med treff ingen god oversikt.

CoreMine Medical er en søkemotor for biologisk og medisinsk informasjon utviklet av PubGene AS. Målet med søkemotoren er at brukeren skal få tilgang til oppdatert medisinsk informasjon om sykdommer, behandlinger, legemidler osv., bl.a. ved å søke etter vitenskapelige artikler. Resultatet av søket fremstilles på en slik måte at brukeren skal få både bedre oversikt og dypere innsikt enn hva som oppnås med tradisjonelle dokumentsøk. Siden de fleste søk vil gi en svært lang liste med f.eks. artikler, er det viktig at informasjonen fremstilles på en måte som gjør at brukeren lett finner den informasjonen og de artiklene hun/han er ute etter. I samarbeid med PubGene har vi i sett på hvordan løsninger basert på mønstergjenkjenning i tekst kan utnyttes til å gjøre det lettere for brukere å få oversikt over søkeresultater og omsette dette til konkret og nyttig kunnskap.

      

   Foto: photos.com                                                                                                          Snapshot av CoreMine Medical

Department

Financing

Norges forskningsråd gjennom BIA og SFI

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR