• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Bedriftsundersøkelsen

Bedriftsundersøkelsen

NAV gjennomfører bedriftsundersøkelsen to ganger årlig for å få en oversikt over behovet for arbeidskraft innen ulike næringer. Et utvalg bedrifter blir blant annet spurt om de har problemer med å rekruttere arbeidskraft, hvilke yrker bedriften mangler arbeidskraft og hvorvidt dette skyldes at det ikke har vært et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Basert på svarene fra utvalget kan mangelen i Norge estimeres. Dette gjøres ved hjelp av en matematisk modell utviklet ved NR. Modellen estimerer mangelen på arbeidskraft fordelt på geografiske områder, næringer og de ulike yrkene. I tillegg til mangelestimatene estimeres også usikkerheten i disse.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR