• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Referanse-nettsted: Clothes4All

Referanse-nettsted: Clothes4All

I dette prosjektet utarbeides to versjoner av et og samme nettsted: den ene digitalt tilgjengelig og universelt utformet, og den andre utilgjengelig. Nettstedet kan brukes til ulike formål, men blant annet som målestokk i brukertester, derav navnet Referanse-nettsted. Vi fant imidlertid et enda bedre navn:
 
 
Dette fordi nettstedet etterligner en nettbutikk. Clothes4All kan brukes 
  • for å teste digital tilgjengelighet, 
  • gi opplæring i tekniske forhold og anbefalinger samt verktøy og hjelpemidler, 
  • for å validere automatiske sjekkere og 
  • å skape empati for personer med funksjonsvariasjon og 
  • øke forståelse for den tekniske siden av universell utforming. 
 
Løsningen er tilgjengelig som åpen kildekode med målsetning om å bli det nye internasjonale referansepunktet for testing av aspekter av universell utforming på web, både i forbindelse med brukertester og (semi-)automatiske verktøy.
 
Prosjektet er at samarbeid mellom Norsk Regnesentral (NR) og Webstep AS, samt OsloMet og Universitet i Oslo. NR bidrar hovedsakelig med sin fagkompetanse på universell utforming og digital tilgjengelighet i alle ledd, det vil si under kravstilling, utvikling, testing og validering, men også med prosjektledelse.

Latest project news

Prosjektet vårt fra 2019 med navn "Referanse-nettsted" har fått fornyet finansiering fra Bufdirs UnIKT-program! Vi ser på dette som en bekreftelse på prosjektets viktighet, og som en anerkjennelse av arbeidet vi la ned i 2019. I 2020 skal vi utvide nettstedet til å omfatte alle kriterier i WCAG 2.1 på nivå AAA.

Updated date: Fredag, august 14, 2020 - 11:53

Project period

2019-2020
Department

Financing

BufDirs UnIKT-program (2019 + 2020)

Partners

Webstep AS

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR