• Bokmål
  • English

Nettstedskart

e-Me – Inkluderende identitetsforvaltning

e-Me – Inkluderende identitetsforvaltning

Målsetningen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre identitetsforvaltning og autentiseringsmekanismer mer brukervennlig og tilgjengelig, men uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlogging og håndtering av passord er lite tilgjengelig og brukervennlig, og at problemet er økende i takt med økningen i antall tjenester som krever innlogging med passord. F. eks. har undersøkelser om Altinn-brukere vist at nærmere halvparten av alle henvendelser fra brukere via e-post og telefon handler om innloggings- og passord-problemer. Sentrale offentlige og private aktører som Brønnøysund-registrene og Storebrand Bank deltar i prosjektet, samt Norges Blindeforbund, Dysleksiforbundet og Seniornett.

Prosjektet har

  • forsket på ulike metoder for registrering og innlogging på nett-tjenester og sosiale medier,
  • studert tilgjengelighets-, sikkerhets- og personvernspørsmål relatert til denne problematikken,
  • sett på i hvilken grad og på hvilken måte bruk av visuelle og lyd-baserte virkemidler kan bidra til forenkling og lettere tilgjengelighet for ulike grupper, spesielt dyslektikere og synshemmede,
  • undersøkt sentrale juridiske og formelle utfordringer relatert til nasjonalt og internasjonalt lovverk som regulerer sikkerhet og personvern på dette området.

Det har blitt gjennomført de følgende brukerstudier og brukertester:

  • Brukerundersøkelser og fokusgrupper
  • Telefonundersøkelse blant brukere med nedsatt funksjonsevne
  • Brukertester med og uten bruk av blikksporing (eye-tracking)

I tråd med dette har vi utviklet to prototyper:

  • Påloggingstjeneste basert på OpenID, som gir mulighet for å redusere antall ulike brukere/passord, og som tillater heller å bruke samme passord til flere ulike tjenester. Tjenesten byr på flere alternative måter eller mekanismer å logge seg inn på: Serie av bilder, serie av lyder, serie av spørsmål/svar, mønster, passord, to-kanals autentisering.
  • Betalingsløsning for sikker og tilgjengelig deling av regninger på sosiale medier.

Resultatene foreligger i form av prototyper, rapporter, artikler og presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser.

NRs bidrag

NR bidro med literatursøk, utarbeiding av kravspesifikasjonen, utviklingen av prototypen (betalingsløsning) og brukerevalueringer.

Nytte for kunden

Flere og utvidete målgrupper for flere og mer tilfredse kunder. Kunden får en løsning som tilfredstiller de siste kravene iht. forskrift om universell utforming.

Nytte for samfunnet

Flere kan bli inkludert i den digitale hverdagen, inkludert eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

Siste prosjektnytt

En oppsummerende artikkel om alle relevante tema i e-Me ble publisert på en stor internasjonal konferanse i juli 2013. Se avsnittet om Publikasjoner for detaljer.

 

Updated date: Mandag, august 26, 2013 - 13:04

Publications

Røssvoll, Till Halbach. Trust Implications for Universal Design of Social-Networking Applications. In: Proceedings of the User-Centered Trust in Interactive Systems Workshop: a Workshop from NordiCHI 2012. Norwegian Computing Center. (ISBN 978-82-539-0538-9). 2013.

Røssvoll, Till Halbach; Fritsch, Lothar. Trustworthy and Inclusive Identity Management for Applications in Social Media. In: Human-Computer Interaction. Users and Contexts of Use. (ISBN 978-3-642-39264-1). pp 68-77. 2013. Full-text 

Røssvoll, Till Halbach; Fritsch, Lothar. Reducing the User Burden of Identity Management: A Prototype Based Case Study for a Social-Media Payment Application. In: ACHI 2013, The Sixth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. IARIA. (ISBN 978-1-61208-250-9). 2013.

Fuglerud, Kristin Skeide; Røssvoll, Till Halbach. Usability and Accessibility of Personal Identification Management Systems in Electronic Services. In: eChallenges e-2011 Conference Proceedings. (ISBN 978-1-905824-27-4). 2011.

Fuglerud, Kristin Skeide; Røssvoll, Till Halbach. Previous and Related Research on Usability and Accessibility Issues of Personal Identification Management Systems. NR-notat DART/10/10. pp 24. 2010. Institutional archive 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR