• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Gode skrifttyper på skjerm

Gode skrifttyper på skjerm

I prosjektet «Gode skrifttyper på skjerm» var målet å oppsummere kunnskapsstatus på området og se på metoder for å undersøke hvilke skrifttyper som fungerer bra på skjerm for personer med redusert syn.

At tekst vist på en skjerm har god lesbarhet er viktig for alle, og da spesielt for personer med synsutfordringer. Med dagens økende utbredelse av elektroniske/digitale skjermer blir dette tema enda mer fremtredende. Det er mange motstridende råd på området. Tidligere studier som har undersøkt dette, er preget av en rekke svakheter, og resultatene spriker en del. Blant annet er det ikke tatt hensyn til synshemmedes behov. Dette prosjektet tok opp disse problemstillingene.

Latest project news

Prosjektet "Gode skrifttyper på skjerm" er nå sluttført og rapporten offentliggjort. 

Updated date: Torsdag, januar 24, 2019 - 11:18

Publications

Halbach, TillFuglerud, Kristin Skeide. Gode skrifttyper på skjerm. Norsk Regnesentral rapport 2018:2041, ISBN 978-82-539-0551-8

Project period

2018
Department

Financing

Tilskudd fra Blindeforbundets forskningsfond

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR