• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Hvordan integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

Hvordan integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv). Det ble gjort en gjennomgang av eksisterende tilgjengelighetssjekkere for å finne ut hvilke av disse som lar seg integrere sømløst i kildekode-byggeprosessene og hvordan, og i hvilken grad verktøyene dekker de ulike uu-indikatorene.

På tilsvarende måte som man får beskjed om kompileringsfeil, feil ved enhetstesting eller sikkerhetsbrudd, var det ønskelig å få brukket bygget i tilfellet tilgjengelighetsfeil. Det var ikke gitt alle alle tilgjengelighetsfeil skulle brekke et bygg, så hvilke uu-kriterier som skal føre til brukket bygg og hvilke som skal føre til varsling (e-post, dashboard på skjermer i lokalene o.l.), samt hvor ofte man skulle varsles ble undersøkt nærmere i prosjektet.

Vi så også på om automatiske tilgjengelighetssjekkere kunne øke bevisstheten til utviklingsteamene som benytter disse verktøy i byggeprosessene, og om det medførte endringer i tankesett etter å ha benyttet disse verktøyene over en periode, eller om det opplevdes som støy. En hypotese vi undersøkte var om utviklere som jevnlig får tilbakemelding om brudd på tilgjengelighetsfeil, vil forbedre seg med tanke på uu, og kanskje til og med sette seg grundigere inn i hva uu innebærer. Vil integrering av tilgjengelighetsjekking i kildekodebyggingen føre til at man får uu mer i bakhodet og derved lager bedre kode i utgangspunktet?

Vi har presentert funnene på UnIKT-seminar og venter for tiden på publisering på konferanse.

Project period

2018
Department

Financing

Prosjektet har fått støtte gjennom BufDirs UnIKT-program.

Partners

Norsk Regnesentral er prosjekteier og har prosjektansvar, og FINN.no AS er prosjektpartner.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR