• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

Integrere tilgjengelighetsjekking i kildekodebygging

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan man kan integrere automatiske tilgjengelighetssjekkere når man bygger kildekode (sjekker ut av versjonskontrollsystem, kompilerer koden, sjekker kildekode mot koderegler, kjører enhetstester osv). Vi vil gjøre en gjennomgang av eksisterende tilgjengelighetssjekkere for å finne ut hvilke av disse som lar seg integrere sømløst i kildekode-byggeprosessene og hvordan, og i hvilken grad verktøyene dekker de ulike uu-indikatorene.

På tilsvarende måte som man får beskjed om kode som gir kompileringsfeil, enhetstester som feiler eller sikkerhetsbrudd når man bygger kode, så ønsker å få brukket bygget hvis det er tilgjengelighetsfeil. Det er ikke gitt alle alle tilgjengelighetsfeil skal brekke et bygg, så hvilke uu-kriterier som skal føre til brukket bygg og hvilke som skal føre til varsling (e-post, dashboard på skjermer i lokalene o.l.) og hvor ofte man skal varsles må undersøkes nærmere i prosjektet.

Vi vil også se på om automatiske tilgjengelighetssjekkere øker bevisstheten til utviklingsteamene som benytter disse verktøy i byggeprosessene, og om det medfører endringer i tankesett etter å ha benyttet disse verktøyene over en periode, eller om det oppleves som støy.

Dette tiltaket er et samarbeid mellom Norsk Regnesentral og FINN.no AS

Project period

Mai 2018 - desember 2019
Department

Financing

BufDirs UnIKT-program

Partners

FINN.no AS

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR