• Bokmål
  • English

Nettstedskart

KogNett – Kognitivt tilgjengelige nettsider

KogNett – Kognitivt tilgjengelige nettsider

Prosjektet handlet om universelt utformede brukergrensesnitt for statiske og dynamiske nettsider, webtjenester og -applikasjoner, med spesielt fokus på tilrettelegging for personer med kognitive utfordringer.

Leveranse

Det ble utarbeidet en veileder for hvordan man tar hensyn til kognitive utfordringer hos brukerne under utvikling av nettsider. Målgruppe for veilederen er utviklere, designere og innholdsredaktører samt innkjøpere. Veilederen omfatter bakgrunn, relevante standarder, lovverket, utviklingsprosesser og en rekke konkrete, tekniske anbefalinger.

Veilederen er på norsk og kompletterer serien med veiledningshefter utgitt av Helsedirektoratet/Deltasenteret.

Veilederen er å finne på adressen iktforalle.no.

Bakgrunn

Mye av arbeidet kan relateres til andre forskningsprosjekter, og da spesielt DIADEM og UNIMOD. Resultatene derfra ble sjekket, kvalitetssikret og utvidet ved hjelp av spørreundersøkelser, egne tester og ekspertevalueringer.

NRs bidrag

NR bidro til prosjektet på alle områder, inkludert brukerevaluering, eksperttesting, utarbeiding av veilederen og prosjektledelse.

Mediaomtale

Siste prosjektnytt

Beskrivelse til KogNett-prosjektet ble oppdatert med nye linker og videreførende publikasjoner.

Updated date: Tirsdag, september 3, 2013 - 15:00

Publications

Det ble avholdt en workshop den 10. desember 2009 for spredning av vårt budskap og tilbakemelding på et utkast av veilederen. Presentasjonene fra workshop'en kan lastes ned her.

Andre publikasjoner

Røssvoll, Till Halbach; Solheim, Ivar. Design of Cognitively Accessible Web Pages. International Journal on Advances in Intelligent Systems (ISSN 1942-2679). vol. 3, no. 3&4 pp 303-312. 2010.

Røssvoll, Till Halbach. Towards Cognitively Accessible Web Pages. In: Proceedings of The Third International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. ACHI 2010. (ISBN 978-0-7695-3957-7). pp 19-24. 2010. Full-text  Institutional archive 

Project period

September 2009 - januar 2010
Department

Financing

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR