• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Kopieringsundersøkelse for kommunesektoren

Kopieringsundersøkelse for kommunesektoren

Hensikten med arbeidet var å kartlegge kopiering blant alle ansatte i kommunesektoren, med unntak av utdanningssektoren, som grunnlag for fordeling av midler mellom rettighetshavsgrupper som Kopinor representerer. Arbeidet er gjort i samarbeid med TNS Gallup. TNS Gallup har gjennomført spørreundersøkelsen blant ansatte i kommunene, mens NR har analysert dataene fra spørreundersøkelsen.Illustration of questions from a survey

I kartleggingen deles kopiering inn i tre typer aktiviteter:

  1. Digital kopiering (materiale kopiert eller lastet ned fra Internett)
  2. Utskrifter (for eksempel fra Internett)
  3. Analog fotokopiering (på kopimaskin)

Vi har beregnet et anslag for totalt volum (antall sider) av opphavsrettslig beskyttet materiale innen hver kopieringsaktivitet, samt for gjennomsnittlig beskyttet volum per ansatt.  

For å estimere opphavsrettslig beskyttet materiale, har vi sammenlignet to ulike tilnærminger, gitt ved «faktormodellen» og «distansemodellen».  Faktormodellen bruker en faktor til å aggregere opp svarene fra undersøkelsesperioden, avhengig av hvor hyppig respondenten oppgir at han/hun vanligvis kopierer. Distansemodellen fokuserer på siste hendelse av hver type fotoaktivitet og estimerer en gjennomsnittlig frekvens på basert på en antatt sannsynlighetsmodell.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR