• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Prismodellering og risikostyring for råvaremarkeder

Prismodellering og risikostyring for råvaremarkeder

NR startet allerede i 1994 et samarbeid med Hydro i forbindelse med at den nordiske energibørsen NordPool ble opprettet som første internasjonale råvarebørs for elektrisk energi. I tillegg til Hydro har vi blant annet jobbet for E-CO Energi, Agder Energi, NTE, Point Carbon EGL Nordic AS, Stakraft og Statnett de siste årene. Dette har ført til at NR har opparbeidet en solid kompetanse på modeller som simulerer og lager prognoser for elektrisitetspriser, og vi har også utviklet prismodeller for andre råvarer som gass, olje, korn og ferrosilisium.

Modellene benyttes bl.a. til prising, risikostyring og produksjonsoptimering. De tilpasses statistiske mønstre i historiske data, samt markedsinformasjon som termin- og opsjonspriser. Ofte er usikkerheten i fremtidig prisnivå like viktig som beste prognose. Vi benytter derfor alltid stokastiske modeller som gir en realistisk beskrivelse av fremtidig usikkerhet og som gjør at kundene kan prissikre porteføljen på en optimal måte.

Foto: photos.com

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR