• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Smart Bolighandel

Smart Bolighandel

Vi vil gi bruktboligkjøpere, og andre aktører, et bedre bilde av en boligen tilstand ved å sammenstille og presentere informasjon på en mer helhetlig, riktig og forståelig måte. Dette åpner muligheten for det vi kaller datadrevet boligkjøp, hvor vi gir kjøper en lettfattelig totaloversikt over tilstand, risiko og kostnader basert på data fra en rekke ulike datakilder. Ideen i prosjektet er å utvikle en ny metode og tilhørende mobile applikasjoner og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til en bruktbolig, basert på en smart analyse og kobling av data. Metoden skal være objektiv, håndtere risiko for ukjente feil og mangler, og gi et estimat på utbedrings- og bokostnader. Prosjektet vil også utvikle en ny datadrevet metode for boligkjøperforsikring og forbedret prising av husforsikring som er tilpasset bruktboligens tilstand, og således senke usikkerheten for både kjøper, megler og forsikringsselskap. Målet er å få en smartere bolighandel og færre konflikter etter boligsalget.
 
Informasjonen som skal til for å gjøre et velbegrunnet og trygt boligkjøp finnes i form av takstrapport, tilstandsrapport, matrikkel, kartdata, prisstatistikk og offentlige dokumenter m.m. Problemet er at disse er vanskelig å finne frem til og tolke for lekpersoner. Det er også krevende for en kjøper å vurdere risiko for mangler og ukjente feil som kan føre til kostbare utbedringer. Eiendomsmeglere har også utfordringer med å sette seg inn i boligens tekniske tilstand grunnet lite fagkunnskaper og korte tidsfrister. Per i dag er det ingen aktører som kombinerer rådata fra de fragmenterte datakildene, og ingen som utfører systematisk risikoanalyse og estimater basert på disse dataene.
 

Project period

2019-2022
Department

Financing

BIA-programmet til Norges forskningråd

Partners

Vendu (prosjekteier), DNB Eiendom, Norsk takst, Ambita, Eiendom Norge, Søderberg & Partners, INSR,, Norsk Regnesentral, Universitet i Bergen, NTNU Handelshøyskolen

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR