• Bokmål
  • English

Nettstedskart

ROS – Robotstøttet språkopplæring i barnehagen

ROS – Robotstøttet språkopplæring i barnehagen

Nao-roboten foran en skole-tavleMålet med prosjektet var å utvikle og teste ut en innovativ løsning for språkopplæring i norsk for barn i Grorud bydels barnehager. Prosjektet ble gjennomført som en del av Groruddalssatsingen som er Oslo kommunes og statens felles innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Løsningen bygger på en kombinasjon av robot og app med det overordede mål å bidra til at en vesentlig høyere andel av de minoritetsspråklige barna behersker norsk når de starter på skolen. Konseptet ble utviklet med utgangspunkt i bydelens metodikk for språkopplæring i barnehagene og som et supplement til annet systematisk språkarbeid gjennom dagen.

Norsk Regnesentral sto sentralt i utviklingen og testing. Vi arbeidet blant annet med:

  • Kartlegge utfordringer og forutsetninger, herunder pedagogiske og funksjonelle krav og optimale virkemidler for interaksjon mellom barn og robot.
  • Designe en helhetlig løsning, spesifisere tekniske krav, utvikle relevant innhold basert på eksisterende metodikk for språkopplæring, og implementere en prototyp-løsning hvor robot brukes i samspill med nettbrett og applikasjon.
  • Evaluere og teste ut prototypen.
  • Utrede ulike etiske utfordringer.

Bedre norskspråklige ferdigheter hos barna er forventet å ha stor positiv effekt på sikt. Sannsynligheten for å fullføre skolegang og eventuelt videregående opplæring vil økes, og det vil også være lettere for dem å komme inn i arbeidslivet. Bedre språk vil fremme integrering og kan hjelpe til med å utligne sosiale forskjeller. En mer helhetlig og motiverende språkopplæring vil dermed ha store ringvirkninger på språkopplæringen i barnehagene, være tidsbesparende for de ansatte og åpne flere muligheter for tettere samarbeid med barnas foreldre og foresatte.

Illustrasjon

Se intervju med pedagog og utvikler og en kort demonstrasjon av hvordan roboten brukes.

Siste prosjektnytt

Roboten vår for norskopplæring av minoritetsspråkelige barn i barnehagen har fanget oppmerksomheten til nettstedet TechXplore og er omtalt i en informativ og illustrerende nyhetssak.

Updated date: Onsdag, november 18, 2020 - 14:33

En video vi laget for å forklare arbeidet vi legger ned i ROS-prosjektet, har blitt med i forrige ukes "Your weekly selection of awesome robot videos" til IEEE Spectrum. Du kan se videoen på YouTube.

 

Faksimile: IEEE Spectrum

Updated date: Tirsdag, april 21, 2020 - 15:40

Publications

Schulz, Trenton WadeHalbach, Till; Solheim, Ivar. Using Social Robots to Teach Language Skills to Immigrant Children in an Oslo City District. ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI) (ISSN 2167-2121). doi: 10.1145/3371382.3378257. 2020

Project period

2018 - 2020
Department

Financing

Grorud bydel

Partners

  • Grorud bydel
  • OsloMet
  • Innocom AS
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR