• Bokmål
  • English

Nettstedskart

3D petroleumsreservoar-modeller

3D petroleumsreservoar-modeller

Stokastiske 3D-modeller er velegnet til å modellere bergarter og deres petrofysiske egenskaper. Vi har forsket mye på objektmodeller og multipunktmodeller for bergarter, og i tillegg implementert indikatorkriging og trunkert gaussisk felt. Dette har gittt oss en bred erfaring med de mest vanlige bergartsmodellene. For petrofysiske egenskaper har vi jobbet med modeller basert på trans-Gaussisk kriging, både på teori, implementasjon og anvendelse.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR