• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Beslutningsstøtte og dataanalyse for olje- og gassindustrien

Beslutningsstøtte og dataanalyse for olje- og gassindustrien

Olje- og gassindustrien har store mengder data fra forskjellige kilder, som brønner og seismiske undersøkelser. Ved å benytte gode statistiske modeller can disse dataene blir analysert slik a de kan bidre sterkt til å støtte beslutninger. I forbindelse med planlegging, utforskning og produksjon av et felt er det mangle beslutninger som må tas under usikkerhet. Dette inkluderer plassering av nye brønner og forskjellige utviklingsscenarier for feltene. We benytter data fra store komplekse stokastiske studier, mange scenarier og parameter usikkerhet til å kvantifisere den totale usikkerheten and derved gøre det mulig å sammenligne forskjellige alternativer med hensyn på nåverdi eller andre avgjørende parametre.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR