• Bokmål
  • English

Nettstedskart

e-Inkludering og universell utforming av IKT

e-Inkludering og universell utforming av IKT

e-Inkludering handler om å inkludere alle i informasjonssamfunnet! For samfunnet er dette viktig med tanke på verdiskapning, effektivitet og demokrati at alle kan delta og bidra. For næringslivet er det viktig å få flere kunder og målgrupper, og for den enkelte er dette avgjørende for muligheten til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv, organisasjonsliv og hverdagsliv, og til å være selvhjulpen.

Universell utforming av IKT handler om å gjøre it- og tele-produkter og -tjenester tilgjengelig for så mange som mulig, og med så høy brukskvalitet som mulig.

e-Inkluderingsgruppen

NRs e-Inkluderingsgruppe forsker på hvordan flest mulig kan delta i informasjonssamfunnet. Universell utforming og brukskvalitet er en rød tråd i alle våre prosjekter. Vi er spesielt opptatt av hvordan utvikle løsninger som fungerer godt på tvers av enheter, i ulike situasjoner, og med et bredt spekter av mennesker. Våre målgrupper består ofte av eldre og personer med ulike forutsetninger og behov, som nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter sensoriske, motoriske, språklige og kognitive funksjonsnedsettelser.

Gruppen arbeider tett sammen med andre faggrupper og forskningsmiljøer, f.eks. vår Sikkerhetsgruppe for aspekter innen sikkerhet, personvern og tillitt, og Gruppen for smarte informasjonssystemer for anvendelse av systemteknologi, multimodalitet og multimedia.

Arbeidet vårt er delvis finansert av offentlige instanser som NFR and EU og delvis gjennom småskala-oppdrag i form av forsknings- og innovasjonsprosjekter for næringslivet, organisasjoner og myndighetene.

Prosjekter og tjenester

e-Inkluderingsgruppen har gjennomført en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på tilgjengelighet og universell utforming av IKT, se nede.

Vi tilbyr også tjenester innen universell utforming, tilgjengelighet og brukskvalitet til den private og offentlige sektoren. Dette inkluderer brukerundersøkelser og tester, utvikling og evaluering av nettsider og IKT-tjenester, teknisk testing og ekspertevalueringer. Se egen oversikt over våre tjenester.

Nyhetsbrev

La oss sende deg vårt nyhetsbrev som vi sender ut 2-4 ganger i året! Der forteller vi om siste nytt fra forskningsverden, våre prosjekter og annonserer seminar og kurs.

E-borgerpanel

E--borgerpanelet er en gruppe personer som kan bli forespurt om å delta i intervjuer eller uttesting av IKT mot en liten økonomisk kompensasjon. Høres interessant ut? Da burde du lese mer om panelet og melde deg på!

Forskningsaspekter

Blant aktuelle temaer er de følgende forskningsaspektene:

  • Automatisk tilpassing til brukerens forutsetninger, behov og preferanser
  • IKT-støttet læring, når man trenger det der hvor man trenger det
  • Teknisk støtte for personer med lese- og skrivevansker
  • Identifisering av IKT-barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Verktøy til utvikling av universelt utformede løsninger, og verktøy til tilgjengelighetstester

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR