• Bokmål
  • English

Nettstedskart

IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhet

Ved NR har vi mer enn 20 års erfaring innen anvendt forskning og industriell utvikling av informasjonssikkerhet. Vi har utviklet flere metoder og verktøy som hjelper systemeiere til å identifisere, designe, drifte og evaluere kostnadseffektive teknologier for informasjonssikkerhet og personvern. Vi tilbyr tjenester som opplæring, rådgivning, utvikling og analyse. Våre spesifikke kompetansefelt dekker:

  • Sikkerhet: krav og risiko spesifikasjon/analyse, sikkerhetsarkitektur og design, dataetterforskning, system- og programvareanalyse
  • Personvern: kravspesifikasjon, konsekvensutredning, design og verifikasjon
  • Adaptive security and trust management, cryptography, cognitive security

I mange tilfeller samarbeider vi tett med og entreprenører for å utvikle nye produkter og tjenester for deres markeder. I andre tilfeller samarbeider vi med etablerte bedrifter og systemeiere for å lage nye sikkerhetsløsninger eller gjennomgå og forbedre eksisterende løsninger.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR