• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Inversjon av geofysiske data

Inversjon av geofysiske data

Vi benytter Bayesiansk inversjonsmetodikk for å invertere geofysiske data. Dette gir oss et enhetlig rammeverk å for å integrere bergarsfysikk og strukturgeologi med ulike typer geofysiske data. Vi jobber med seismiske og elektromagnetiske data.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR