• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Jordobservasjon

Jordobservasjon

NR har vært et ledende forsknings-og utviklingsinstitutt i jordobservasjon siden Norge begynte å fokusere på satellitt- og fjernmåling på begynnelsen av 1980-tallet. Instituttets viktigste rolle har siden da vært å utføre forskning og utvikling av metoder for analyse av digitale fjernmålingsdata, særlig metoder for semi-automatisk og automatisk klassifisering, parameterestimering og objektgjenkjenning.

Ved hjelp av nasjonalt og internasjonalt samarbeid har NR gitt betydelige bidrag innen flere bruksområder, som overvåkning av miljø og klimaendringer, deteksjon av naturkatastrofer, naturressurskartlegging og kartrevisjon. Vår visjon er å utføre forskning og utvikling som fører til nye metoder for fjernmåling, og som kan brukes for å bedre miljøovervåking og naturressurskartlegging, samt brukes innen andre programmer for offentlige myndigheter og næringsliv.

 

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR