• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Statistikk i marine ressurser og helse

Statistikk i marine ressurser og helse

Vi dekker et bredt spekter av anvendelsesområder innen feltene marine ressurser og helse. Innenfor marine ressurser jobber vi med smittsomme sykdommer hos oppdrettsfisk, prediksjon av biomassen til oppdrettsfisk, bestandsestimering av vill fisk og hval og analyse av strategier for fiskeri og hvalfangst. Arbeidet med helserelaterte problemer er for det meste rettet mot mennesker, inkludert genomikk og bioinformatikk, kliniske forsøk og helseeffekter av forurensninger, men vi jobber også med helserelaterte problemer hos oppdrettsdyr.

Vi samarbeider tett med forskere ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner, eller med eksperter i private og offentlige bedrifter. Disse har kompetanse innenfor det bestemte bruksområdet, mens vi bidrar med statistisk modellering. Vår kompetanse dekker hele spekteret av statistiske metoder, fra enkle regresjonsteknikker til kompleks Bayesiansk hierarkisk modellering. For noen problemer kombinerer vi mekanistiske modeller basert på fysisk, kjemisk eller biologisk kunnskap med datadrevne, stokastiske modeller.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR