• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Statistikk for olje- og gassindustrien

Statistikk for olje- og gassindustrien

NR har vært en betydelig bidragsyter til avansert statistisk og matematisk modelering for olje- og gassindustrien siden midten av 1980 tallet. Denne aktiviteten viderføres i de fem forskningsområdene:

3D petroleumreservoar-modeller
Stokastiske 3D-modeller er velegnet til å modellere bergarter og deres petrofysiske egenskaper. Vi har forsket mye på objektmodeller og multipunktmodeller for bergarter, og i tillegg implementert indikatorkriging og trunkert gaussisk felt.
Strukturgeologi
NR har lang erfaring med stokastisk modellering av usikkerhet for forkastninger og flater. Dette brukes både for å integrere seismisk tolkninger med brønndata, og for å undersøke usikkerheten i reservoar volumer og reservoar flyt.
Vi benytter Bayeians inversjonsmetodikk for å invertere geofysiske data. Dette gir oss et enhetlig rammeverk å for å integrere bergarsfysikk og strukturgeologi med ulike typer geofysiske data. Vi jobber med seismiske og elektromagnetiske data.
Beslutningsstøtte og dataanalyse for olje- og gassindustrien
Olje- og gassindustrien har store mengder data fra ulike kilder. Disse dataene kan gi verdifull information om usikkerhet til beslutningstakere. Statistiske metoder er et nyttig redskap for å anslå usikkerheten og derved gi viktig støtte til beslutninger.

 

 

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR