• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Statistikk for teknologi og industri

Statistikk for teknologi og industri

Vi dekker et bredt spekter av bruksområder, inkludert prognoser, tidsserieanalyse, nettverksmodellering, optimal levering, logistikk, optimal styring av industriprosesser, pålitelighetsanalyse, kostnadsundersøkelser og analyse av svært store datasett.

Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering, samt databehandling og utvalgte anvendelser. Utfordringen er ofte å finne den enkleste, men likevel korrekte, statistiske formuleringen og metoden til problemet, i nært samarbeid med våre kunder.

I tillegg til å løse anvendte problemer, forsker vi også på generelle statistisk-matematiske metoder. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering og Big Insight.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR