• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Statistikk i finans, forsikring og råvaremarkeder

Statistikk i finans, forsikring og råvaremarkeder

Norsk Regnesentral har i løpet av de siste 15 årene blitt en viktig aktør på finansiell risikostyring i Norge med de fleste store bankene og forsikringsselskapene på kundelisten.

Vi jobber mye med modeller knyttet til Basel II og Solvens II, og har spesielt lang erfaring i å utvikle modeller for risikomåling (kreditt-, markeds-, operasjonell- og totalrisiko). Videre har vi utviklet et stort antall systemer knyttet til trading og risikostyring (prisprediksjon, prising av derivater osv.) for ulike kraftselskaper. I tillegg til programvareutvikling driver vi også rådgivning, kvalitetssikring og kursing innenfor våre kjernekompetanseområder.

Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering. Utfordringen er ofte å finne den enkleste, men likevel korrekte, statistiske metoden til problemet, i nært samarbeid med våre kunder.

I tillegg til å løse anvendte problemer, forsker vi også på generelle statistisk-matematiske metoder. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering og Big Insight.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR