• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Strukturgeologi

Strukturgeologi

Usikkerhet i strukturgeologien har stor innvirkning på reservoar volumer og på flyt innad i reservoaret. På grunn av begrenset støtte i standardverktøyer er denne usikkerheten ofte ignorert. Vi i NR har utviklet modeller for modellering av denne usikkerheten siden 1980-årene.

Metodene våre for å modellere strukturell usikkerhet er tilgjengelig i Havana og Cohiba programvaren. Vi kan også bistå med konsulentbistand i forbindelse med usikkerhetsstudier.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR