• Bokmål
  • English

Nettstedskart

IKT

IKT

Innen dette feltet utfører Norsk Regnesentral anvendt forskning innen smarte informasjonssystemer, multimedia, informasjonssikkerhet, personvern, universell utforming og e-inkludering. Vi er involvert i en rekke teknologier for utvikling og drift av avansert informasjons- og kommunikasjonssystemer. Dette inkluderer integrering av utstyr som smarttelefoner, trådløse sensorer, smartkort og hjelpemiddelteknologier - ofte i en kombinasjon. Vi arbeider innenfor et bredt spekter av bruksområder som e-helse, finans og offentlige tjenester. Våre sentrale kompetanseområder er:

  • spesifikasjon- og programmeringsverktøy
  • måling av opplevd brukerkvalitet, tilpasning og integrasjon
  • sikkerhetskrav, modellering og analyse av informasjonssikkerhet
  • personvernsfremmende teknologi, personvernsdesign og konsekvensutredning
  • design for universell utforming og e-inkludering innen offentlige tjenester, mobile applikasjoner og sikkerhet
  • applikasjonstesting og evaluering av universell utforming og brukervennlighet, f. eks med eye-tracking

NR har et tett samarbeid med andre private, offentlig og akademiske fagmiljøer i Norge og internasjonalt.

 

Forskningsområder

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR