• Bokmål
  • English

Sitemap

Besøk NRs utstillingsobjekt i Vikingeskipshuset !

Besøk NRs utstillingsobjekt i Vikingeskipshuset !

I et prosjekt med Kulturhistorisk Museum har det blitt laget en installasjon i Vikingeskipshuset. En sadel fra vikingetiden (fra Osebergfunnet) er digitalisert og presentert i en spill-lignende installasjon som står sentralt i museet ved siden av Tuneskipet. Muséet har svært mange besøkende; denne sommeren har det vært over 200000 besøkende, og ifølge muséets ansatte er det alltid besøkende som bruker installsjonen. Vi har benyttet en Kinect (gesture interaction) og dataprogrammene Blender og Ogre3D til å lage installasjonen. Besøk muséet og interagér med sadelen!

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR