• Bokmål
  • English

Sitemap

Gode skrifttyper på skjerm

Gode skrifttyper på skjerm

I prosjektet «Gode skrifttyper på skjerm» var målet å oppsummere kunnskapsstatus på området og se på metoder for å undersøke hvilke skrifttyper som fungerer bra på skjerm for personer med redusert syn.

At tekst vist på en skjerm har god lesbarhet er viktig for alle, og da spesielt for personer med synsutfordringer. Med dagens økende utbredelse av elektroniske/digitale skjermer blir dette tema enda mer fremtredende. Det er mange motstridende råd på området. Tidligere studier som har undersøkt dette, er preget av en rekke svakheter, og resultatene spriker en del. Blant annet er det ikke tatt hensyn til synshemmedes behov. Dette prosjektet tok opp disse problemstillingene.

Latest project news

Prosjektet "Gode skrifttyper på skjerm" er nå sluttført og rapporten offentliggjort. 

Updated date: Thursday, January 24, 2019 - 11:18

Publications

Halbach, TillFuglerud, Kristin Skeide. Gode skrifttyper på skjerm. Norsk Regnesentral rapport 2018:2041, ISBN 978-82-539-0551-8

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR