• Bokmål
  • English

Sitemap

Har publisert kunnskapsoversikt vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet

Har publisert kunnskapsoversikt vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet

Prosjektdeltakerne har samlet og vurdert litteratur vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet. Se rapporten under publikasjoner på prosjektsiden.

Forfatterne skriver:

Den lange rekken med anbefalinger viser at området har et stort forbedringspotensiale,
og at det ikke er på mangel på forslag og tiltak. Desto viktigere er det at den politiske vil-
jen er på plass, og at det gjøres gode prioriteringer for å øke fremgangen på dette vikti-
ge området, spesielt i lys av betydningen av arbeidsdeltakelse for den enkelte, og at
store samfunnsbesparelser kan oppnås.
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR