• Bokmål
 • English

Sitemap

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

Latest publications

  Engebretsen, Solveig. COVID-19 modelling in Norway for situational awareness and forecasting. Populærvitenskapelig foredrag for nye masterstudenter i statistikk og data science; University of Oslo, 20.08.2021.

  Stoltenberg, Camilla; Frigessi Di Rattalma, Arnoldo; Engebretsen, Solveig; Sandberg, Hallvard; Johansen, Per Anders; Ruhlin Gjuvsland, Elin. Paneldebatt: HVA KAN VI LÆRE AV RUNDEN MED COVID: HVORDAN HÅNDTERER VI USIKKERHET OG ÅPENHET? 2021. Arendalsuka [Internet] 17.08.2021.

  Frigessi, Arnoldo; Britton, Tom; Engebretsen, Solveig; Kuhlmann-Berenzon, Sharon; Leino, Tuija; Leskelä, Lasse. Panel debate: The role of mathematics and statistics in the political and health political decisions in the covid crises. 2021. Nordstat 2021 [Internet] 21.06.2021.

  Bakken, Jari; Johansen, Per Anders; Sandberg, Hallvard; Skille, Øyvind Bye; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Engebretsen, Solveig; Britton, Tom; Frigessi, Arnoldo. Panel debate: Mathematical models, statistical complexity, uncertainty and decision making in the Covid-19 pandemic: science, society and the public. A panel discussion with journalists and modellers. 2021. Big Insight Day 2021. [Internet] 19.02.2021.

  Løland, Anders. Kunstig intelligens – kan vi stole på den svarte boksen? Arendalsuka; Simula Research Laboratory AS, Arendal, 17.08.2021.

  Horgen, Maria Linea; Trier, Øivind Due. Bygningsdeteksjon. Utprøving av to nevrale nettverk. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/21. pp 30. 2021.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR