• Bokmål
 • English

Sitemap

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

Latest publications

  Korsvoll, Nils Hallvard; Lison, Pierre; Reinertsen, Hilde; Elken, Mari; De Korne, Haley; Hansen, Kai Arne; Danbolt, Bjørn Kristian. Fire tiltak for en bedre språkpolitikk i akademia. Khrono.no. 2023.

  Tang, Feiyang; Østvold, Bjarte M.; Bruntink, Magiel. Identifying Personal Data Processing for Code Review. In: The 9th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP 2023). (ISBN 978-989-758-624-8). pp 568-575. 2023.

  Tjøstheim, Dag Bjarne; Jullum, Martin; Løland, Anders. Some recent trends in embeddings of time series and dynamic networks. Journal of Time Series Analysis (ISSN 0143-9782). doi: 10.1111/jtsa.12677. 2023.

  Abie, Habtamu. The ECSCI Cluster Achievements. 2023.

  Aldrin, Magne Tommy; Huseby, Ragnar Bang; Jansen, Peder A. Risiko for PD-smitte relatert til brønnbåtpasseringer og nærhet til slakterier. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/44/22. pp 17. 2023.

  Engebretsen, Solveig; Palomares, Alfonso Diz-Lois; Rø, Gunnar; Kristoffersen, Anja Bråthen; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Engø-Monsen, Kenth; Kamineni, Meghana; Chan, Yat Hin; Dale, Ørjan; Midtbø, Jørgen E.; Stenerud, Kristian Lindalen; Di Ruscio, Francesco; White, Richard Aubrey; Frigessi, Arnoldo; De Blasio, Birgitte Freiesleben. A real-time regional model for COVID-19: Probabilistic situational awareness and forecasting. PLoS Computational Biology (ISSN 1553-734X). 19:e1010860(1) pp 1-26. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010860. 2023.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR