• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Private og offentlige tjenester

Private og offentlige tjenester

Tjenestesektoren vokser i hele verden. Etterspørselen etter tjenester øker og varer avtar. Tradisjonelt har det vært lite forskningsinnhold innen tjenester. Tjenester både innen privat og offentlig sektor blir stadig mer avansert og med et økende forskningsinnhold. Bedre og mer effektive tjenester er meget viktig for økt verdiskapning i Norge. NR har en rekke prosjekter innen sektoren både innen statistikk og IKT.

Forskningsområder

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR