• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

Siste publikasjoner

  Løland, Anders. Å forstå og bruke statistikk når man dekker forskning. Gjesteforelesning, Science and the media; Oslo, 01.02.2023.

  Choi, Changkyu; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Handegard, Nils Olav; Salberg, Arnt-Børre. Deep Semi-Supervised Semantic Segmentation in Multi-Frequency Echosounder Data. IEEE Journal of Oceanic Engineering (ISSN 0364-9059). doi: 10.1109/JOE.2022.3226214. 2023.

  Wahl, Jens Christian; Heinrich-Mertsching, Claudio; Liu, Izzie Yi; Thorarinsdottir, Thordis; Haug, Ola. Gjensidige Denmark: Water damage risk model and preliminary analysis of storm damages. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/03/23. pp 46. 2023.

  Abie, Habtamu; Katsikas, Sokratis; Pirbhulal, Sandeep; Djupdal, Hanne Mari Solhaug. SFI-NORCICS Norwegian Ecosystem for Secure IT-OT Integration (NESIOT) Kick-off. Workshop, NESIOT Kick-off; Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23A, 0373 Oslo, 24.01.2023.

  Haug, Ola; Heinrich-Mertsching, Claudio. Modelling building water damage risk in a changing climate. Seminar, Klimarisiko & forsikring; Oslo, 19.01.2023.

  Tvete, Ingunn Fride; Aldrin, Magne Tommy; Jensen, Britt Bang. Towards better survival: Modeling drivers for daily mortality in Norwegian Atlantic salmon farming. Preventive Veterinary Medicine (ISSN 0167-5877). 210 doi: doi.org/10.1016/j.prevetmed.2022.105798. 2023.


Siste 100 publikasjoner
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR