• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Tjenester innen e-inkludering og universell utforming av IKT

Tjenester innen e-inkludering og universell utforming av IKT

I tillegg til våre NFR- og EU-prosjekter tilbyr NRs e-Inkluderingsgruppe en rekke tjenester på områdene e-inkludering, tilgjengelighet, universell utforming av IKT-løsninger og brukskvalitet.

  • Evaluering av tilgjengelighet og brukskvalitet
  • Tekniske, ekspert- og brukertester, verktøy, metoder
  • IKT-løsninger fra konsept til prototyp, re-/design, implementasjon, integrasjon, testing
  • Teknisk rådgivning og assistanse
  • Monitorering, rapportering
  • FoU-ledelse og innovasjonsstøtte
  • Prosjektsøknader, anbud, FoU-finansering
  • Veiledning av næringsliv-PhD
  • Seminarer, workshopper, konferanser, foredrag, kurs

Ta kontakt for en uforpliktende samtale men en av våre forskere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg!

Forskning, utvikling og innovasjon

Anvendt forskning og utvikling (FoU) har som mål å føre til økt kunnskap og nye anvendelser av kunnskap. Denne kunnskapen kan brukes til innovasjon, dvs. til å lage et nytt produkt eller å forbedre en eksisterende tjeneste. En bedre forståelse av selve produktet, dets bruksområdet, markedet og målgruppene kan også føre til en forbedring av produktets bruk og posisjonering og på denne måten til merverdi.

Lab

På vår lab kan vi utføre brukertester med spesialutstyr og under kontrollerte forhold. På datamaskiner kombinerer vi for eksempel skjermopptaker med loggings- og analyseprogramvare. Under evaluering av brukertester og fokusgrupper ser vi så interaksjonen på skjermen, all form for input fra tastatur, mus og så videre, samtidig som brukerens ansiktsuttrykk. I tillegg gjør blikksporingsutstyr (eye tracking) at vi kan følge øyets bevegelser på ulike enheter.

Informasjonsmateriell

Alle faktaark her foreligger i såkalt PDF-format.

Noen av våre kunder

Til våre kunder teller vi blant annet:

Noen av våre norske partnere

I Norge koopererer vi blant annet med:

Noen av våre internasjonale partnere

På internasjonal/europeisk basis jobber vi sammen med blant annet de følgende aktørene:

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR