• Bokmål
  • English

Nettstedskart

MOSKUS – MObile musculoSKeletal User Self-management

MOSKUS – MObile musculoSKeletal User Self-management

MOSKUS prosjektet er i ferd med å utvikle en smart IKT-løsning som støtter egenmestring for pasienter med revmatisk sykdom. Egenmestring basert på IKT-verktøy kan gi pasienter mulighet til å bli aktive deltakere i egen helsesituasjon. Når pasienten selv kan ta ansvar for sykdomsmestring kan utgifter i samfunnet til helse og omsorg reduseres, samtidig som man øker den kliniske effekten.

Verktøykassa utviklet så langt i MOSKUS prosjektet inneholder verktøy for pasient-basert rapportering av egen tilstand. Til dette brukes det en app med elektroniske spørreskjemaer basert på de kliniske rapporteringsmetodene ASDAS, BASDAI og BAS-FI. Prosjektet har også utviklet en sensor-basert metode for utvalgte kliniske målinger basert på BASMI. Disse målingene undergår for tiden en klinisk utprøving. Første resultater viser at de nye målingene kan brukes både til egenmestring og i en klinisk setting. Metoden er lovende; den har bedre målenøyaktighet og mindre tidsforbruk per måling enn nå brukte metoder. Metoden har potensial til å bli brukt av pasienter selv.

Verktøykassa inneholder også et veiledningssystem som baseres på kunnskapsdreven beslutnings-støtte og "evidential reasoning"-algoritmer. Anbefalingene fra systemet vil gis på bakgrunn av målinger utført av pasienten selv og via "treat-to-target" metoden som er godt introdusert innen revmatologi. En app som inneholder elementer av en helsedagbok ble utviklet for å vise pasientens sykdomsutvikling sammen med anbefalinger. Pasienter som har revmatiske sykdommer er med på å teste de foreslåtte appene i praksis.

MOSKUS prosjektet er et interdisiplinært samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) på Diakonhjemmet sykehus, Sørlandet sykehus, Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norsk Regnesentral (NR), Apertus AS, Tellu AS og forskere fra De Montfort Universitetet i Leicester, England.

 

Publications

Qi, Jun; Chen, Liming; Leister, Wolfgang; Yang, Shengxiang. Towards Knowledge Driven Decision Support for Personalized Home-based Self-management of Chronic Disease. In: Prceedings of The 2015 Smart World Congress. (ISBN 978-1-4673-7211-4). pp 1724-1729. doi: 10.1109/UIC-ATC-ScalCom-CBDCom-IoP.2015.313. 2015.

Research areas
Department

Financing

The Research Council of Norway

Partners

  • NKRR (Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering)
  • Sørlandet Sykehus
  • Norsk Revmatikerforbund
  • Tellu
  • Apertus
  • Norsk Regnesentral

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR