• Bokmål
 • English

Nettstedskart

IKT Forskning

IKT Forskning

Avdelingen har lang erfaring innen IKT. Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som mobilitet, sikkerhet og universell utforming innen IKT.  Våre aktiviteter inkluderer nasjonalt og internasjonalt samarbeid med private og offentlige partnere innen disse områdene. I tillegg til anvendt forskning arbeider vi med konseptstudier, prototyping, opplæring, evaluering, konsulentoppgaver og utvikling.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Vår stab har bakgrunn i elektronikk, IKT og samfunnsvitenskap på master og phd- nivå.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med kommersielle partnere og brukere. Våre kunder inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, og private partnere fra Norsk Tipping til mindre nyetablerte selskaper

Innsatsområde: Sosiale roboter og anvendelser

I flere prosjekter arbeider NR med forsking der roboter anvendes innen helse, velferd, rehabilitering, undervisning og utdannelse. Vår kompetanse omfatter menneske-masking-grensesnitt (HCI) og menneske-robot-grensesnitt, brukersentret utvikling, sensorteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring, så vel som etikk og personvern. Anvendelser i dette innsatsområdet omfatter også sosiale roboter innen læring for barn med norsk som andre språk og barn med autisme (ASD) samt bruk av roboter for stell av eldre som bor i hjem.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Abie, Habtamu. Secure and Resilient Digital Transformation of Healthcare. In: Secure and Resilient Digital Transformation of Healthcare, First Workshop, SUNRISE 2023, Stavanger, Norway, November 30, 2023, Proceedings. Springer Cham. (ISBN 978-3-031-55828-3). doi: 10.1007/978-3-031-55829-0. 2024.

  Abie, Habtamu; Gkioulos, Vasileios; Katsikas, Sokratis; Pirbhulal, Sandeep (eds). Secure and Resilient Digital Transformation of Healthcare, First Workshop, SUNRISE 2023, Stavanger, Norway, November 30, 2023, Proceedings. Springer Cham. (ISBN 978-3-031-55828-3). pp 111. 2024.

  Katsikas, Sokratis; Abie, Habtamu; Ranise, Silvio; Verderame, Luca; Cambiaso, Enrico; Ugarelli, Rita; Praça, Isabel; Li, Wenjuan; Meng, Weizhi; Furnell, Steven; Katt, Basel; Pirbhulal, Sandeep; Shukla, Ankur; Ianni, Michele; Dalla Preda, Mila; Raymond Choo, Kim-Kwang; Pupo Correia, Miguel; Abhishta, Abhishta; Sileno, Giovanni; Alishahi, Mina; Kalutarage, Harsha; Yanai, Naoto (eds). Computer Security. ESORICS 2023 International Workshops CPS4CIP, ADIoT, SecAssure, WASP, TAURIN, PriST-AI, and SECAI, The Hague, The Netherlands, September 25–29, 2023, Revised Selected Papers, Part II. Springer Cham. (ISBN 978-3-031-54128-5). pp 776. 2024.

  Baig, Ahmed Fraz; Eskeland, Sigurd; Yang, Bian. Novel and Efficient Privacy-Preserving Continuous Authentication. Cryptography (ISSN 2410-387X). 8(3) doi: 10.3390/cryptography8010003. 2024.

  Tjøstheim, Ingvar; Waterworth, John A.. Exploring Susceptibility to Phishing: the Cognitive Reflection Test and Other Possible Predictors. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (ISSN 1530-1605). 57 pp 4754-4763. 2024.

Publikasjoner i 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, tidligere år

Om avdelingen

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR