• Bokmål
 • English

Nettstedskart

IKT Forskning

IKT Forskning

Avdelingen har lang erfaring innen IKT. Våre forskere har solid vitenskapelig kompetanse innen områder som mobilitet, sikkerhet og universell utforming innen IKT.  Våre aktiviteter inkluderer nasjonalt og internasjonalt samarbeid med private og offentlige partnere innen disse områdene. I tillegg til anvendt forskning arbeider vi med konseptstudier, prototyping, opplæring, evaluering, konsulentoppgaver og utvikling.

Vi arbeider i prosjekter finansiert av private og offentlige kunder, Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Vår stab har bakgrunn i elektronikk, IKT og samfunnsvitenskap på master og phd- nivå.

Vi utfører mange aktiviteter, fra teoretiske modelleringer med avanserte metoder og verktøy til praktisk sluttbrukertesting i avanserte laboratorier. Vi er opptatt av at arbeidet skal fungere i praksis, og arbeider tett med kommersielle partnere og brukere. Våre kunder inkluderer offentlig sektor fra departementer til sykehus, og private partnere fra Norsk Tipping til mindre nyetablerte selskaper

Innsatsområde: Sosiale roboter og anvendelser

I flere prosjekter arbeider NR med forsking der roboter anvendes innen helse, velferd, rehabilitering, undervisning og utdannelse. Vår kompetanse omfatter menneske-masking-grensesnitt (HCI) og menneske-robot-grensesnitt, brukersentret utvikling, sensorteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring, så vel som etikk og personvern. Anvendelser i dette innsatsområdet omfatter også sosiale roboter innen læring for barn med norsk som andre språk og barn med autisme (ASD) samt bruk av roboter for stell av eldre som bor i hjem.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Pirbhulal, Sandeep; Abie, Habtamu; Katt, Basel. A Cognitive Digital Twin Architecture for Cybersecurity in IoT-Based Smart Homes. Lecture Notes in Electrical Engineering (ISSN 1876-1100). doi: 10.1007/978-3-031-29871-4_8. 2023.

  Tang, Feiyang; Østvold, Bjarte M.; Bruntink, Magiel. Identifying Personal Data Processing for Code Review. In: The 9th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP 2023). (ISBN 978-989-758-624-8). pp 568-575. doi: 10.5220/0011725700003405. 2023.

  Abie, Habtamu; Gkotsis, Ilias; Athanatos, Manos; Ugarelli, Rita Maria; Čaleta, Denis; Lodi, Lorenzo; Di Peppo, Fabrizio; Jovanović, Aleksandar (eds). Consolidated Proceedings of the Second ECSCI Workshop on Critical Infrastructure Protection and Resilience. Steinbeis-Edition. (ISBN 978-3-95663-285-3). pp 142. 2023.

  Halbach, Till; Simon-Liedtke, Joschua Thomas. The Simulated User Impairment Testing (SUIT) Protocol and Toolbox for Digital Artifacts. In: Universal Access in Human-Computer Interaction. Novel Design Approaches and Technologies. (ISBN 978-3-031-05027-5). doi: 10.1007/978-3-031-05028-2_7. 2022.

  Tang, Feiyang; Østvold, Bjarte M.. Assessing software privacy using the privacy flow-graph. In: MSR4P&S 2022: Proceedings of the 1st International Workshop on Mining Software Repositories Applications for Privacy and Security. (ISBN 978-1-4503-9457-4). pp 7-15. doi: 10.1145/3549035.3561185. 2022.

Publikasjoner i 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, tidligere år

Om avdelingen

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR