• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Statistikk i klima og miljø

Statistikk i klima og miljø

Aktiviteten innenfor klima og miljø omfatter såvel anvendte problemstillinger som grunnforskning helt i fronten av internasjonalt arbeid innen feltet. Klimaforskningen ved Norsk Regnesentral har opplevd et stort oppsving de senere årene. Instituttets forskere er involvert både som ledere og deltakere i internasjonale prosjektteam. Blant klimaprosjektene våre kan nevnes estimering av klimasensitiviteten, rekonstruksjon av historisk klima på jorda, validering av klimamodeller samt regional nedskalering. Innenfor miljøfeltet har vi engasjert oss i problemstillinger knyttet til forurensning av vann og luft fra både lokale og fjerntliggende kilder.

Utvalgte prosjekter

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR