• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2012

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2012

Anne-Cecilie Haugstvedt vant NRs masterpris 2012 ved NTNU

NRs masterprisvinner 2012 ved NTNUNorsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU. I år gikk prisen til Anne-Cecilie Haugstvedt for oppgaven «Accessing Cultural Heritage Resources on a Mobile Augmented Reality Platform» (veileder: John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap).

Prisen består av et diplom og 25 000 NOK og ble delt ut på IMEs velferdsarrangement 1. november 2012 av NRs adm. direktør Lars Holden. Norsk Regnesentral gratulerer prisvinneren.

Juryens begrunnelse for tildeling av prisen:

Anne-Cecilie Haugstvedts masteroppgave “Accessing Cultural Heritage Resources on a Mobile Augmented Reality Platform” gir meget interessante bidrag til den praktiske bruken av akseptansemodeller for å studere teknologiaksept av mobilapplikasjoner, samtidig som den også tar tak i metodemessige utfordringer knyttet til disse. I tillegg beskrives et imponerende teknologisk arbeid i form av en applikasjon for augmented reality, der relevante historiske bilder og informasjon presenteres for brukeren basert på dennes lokalisasjon.

Oppgaven er ytterst lesbar. Den gir en særdeles grundig introduksjon til bruk av akseptansemodeller, vurderer relevansen av metodikk i kunnskapsfronten for den aktuelle anvendelsen på en utmerket måte, og presenterer også en meget solid evaluering av det utviklede systemet.

Deler av arbeidet har allerede blitt publisert ved en prestisjetung internasjonal konferanse, mens andre deler også vil bli publisert på en kommende workshop. Anne-Cecilie Haugstvedt har utført sitt masterarbeid ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap med professor John Krogstie som veileder.

Juryen ved NTNU 2012

  • Professor Helge Langseth (leder)
  • Førsteamanuensis Ingelin Steinsland (nestleder)
  • Professor Espen R. Jakobsen (IMF)
  • Førsteamanuensis Magnus Lie Hetland (IDI)

 

Kristina Rognlien Dahl og Eivind Stordal vant NRs masterpris 2012 ved UiO

Masterprisvinnere UiO 2012; Eivind Stordal og Kristina Rognlien Dahl sammen med NRs adm. direktør Lars Holden.I år ble prisen delt mellom Kristina Rognlien Dahl for oppgaven «Convex Duality and Mathematical Finance» (veileder: Bernt Øksendal, Matematisk institutt) og Eivind Stordal for oppgaven «Power-law attenuation of acoustic waves in random stratified viscoelastic media» (veileder: Sverre Holm, Institutt for informatikk).  Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Juryens begrunnelse for tildeling av prisene:

Kristina Rognlien Dahl: Dahl gir en glimrende introduksjon til bruken av konveks dualitet til løsning av stokastiske kontroll-problemer, med spesiell vekt på anvendelser innen matematisk finans. Oppgaven inneholder klart publiseringsverdige resultater om prising av opsjoner gitt en viss grad av insideinformasjon. Av uttalelsen til sensor Jan Ubøe (NHH) om Kristina Rognlien Dahl siterer de: «Oppgaven til Kristina er den beste av de mer enn 30 oppgavene jeg noen gang har sensurert (hun ville uten tvil fått 1,1 på den gamle skalaen, der 1,3 var det beste jeg noen gang gav).»

Eivind Stordal: Stordal har levert et eget og vesentlig bidrag til teorien for hvordan bølger dempes i medier som består av to dempingsmekanismer: spredning (apparent attenuation) og konvertering til varme (intrinsic attenuation). Dette er det veldig få som har jobbet med da de fleste modellerer enten den ene eller den andre effekten. Av uttalelsen til sensor Knut Sølna (UCLA, Irvine) om Eivind Stordals oppgave siterer juryen: «Eivind has presented some fresh ideas in the modeling of the problem, and has produced a very well written and insightful thesis ….. I think this is a very strong Master thesis.»

Juryen ved UiO 2012

  • Førsteamanuensis Arne Maus (Institutt for informatikk, leder)
  • Professor Kristian Ranestad (Matematisk institutt, nestleder)
  • Førsteamanuensis Ingrid K. Glad (Matematisk institutt)
  • Professor Michael Welzl (Institutt for informatikk)

 

Miniintervju med prisvinner Anne-Cecilie Haugstvedt

1) NRs masterpris blir delt ut for fjerde gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Svar: Det føles fantastisk å være en av vinnerne og å få anerkjennelse for det arbeidet jeg har lagt ned i oppgaven. Når det er sagt hadde jeg aldri klart dette uten støtte av veilederen min, John Krogstie. Familie og venner skal også ha sin del av æren for å holde motivasjonen oppe under arbeidet.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Svar: Jeg kommer fra Oslo og har flyttet tilbake dit etter seks år i Trondheim. Det fjerde året av studiene fikk jeg et stipend fra Torske Klubben i Minneapolis, og dro på utveksling til University of Minnnesota. Utenlandsopphold er en opplevelse vil jeg anbefale alle studenter! I oppgaven min så jeg på hvordan teknologiakseptansemodellen (TAM) kan brukes til å forklare hvilke faktorer som avgjør om folk har lyst til å bruke mobile applikasjoner med augmented reality. Som en del av dette utviklet jeg en applikasjon der augmented reality brukes til å vise hvordan historiske bilder passer inn i dagens gatebilde

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Svar: Tankene om oppgaven min har egentlig ikke endret seg så mye før jeg startet på oppgaven til nå. Jeg hadde en klar plan for hva jeg ville oppnå og jobbet strukturert frem mot målet. Holdningen min til mastergrader generelt har endret seg. Etter selv å ha følt frustrasjonen over en oppgave som av og til går fremover i sneglefart og lange avsnitt som plutselig ikke er relevante likevel har jeg mye større respekt for alle som har fullført!

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Svar: I fjor høst signerte jeg kontrakt, og siden august i år ar jeg hatt fast jobb som konsulent i Accenture. Der har jeg også hatt sommerjobb de to siste årene.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

Svar: Jeg har ikke helt bestemt meg for hva alle pengene skal gå til ennå, men noen av dem kommer til å brukt i Atlanta neste uke når jeg er på ISMAR-konferansen for å presentere masteroppgaven min der.

 

Miniintervju med prisvinner Kristina Rognlien Dahl

1) NRs masterpris blir delt ut for fjerde gang i år. Hvordan føles det å være en av prisvinnerne?

Svar: Det føles utrolig bra! Det er en ære å bli valgt ut til å få NR-prisen blant så mange flinke studenter. Det er veldig gøy å få slik uttelling for mange år med systematisk arbeid. Jeg synes det er et flott tiltak av NR å belønne studieinnsats på denne måten.

2) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?

Svar: Jeg er ei 24 år gammel jente, opprinnelig fra Strømmen, men bor nå i Oslo. Jeg har bachelor i Matematikk og økonomi, og master i matematikk (spesialisering stokastisk analyse) fra UiO. Masteroppgaven min heter «Convex Duality and Mathematical Finance». Den handler om hvordan man kan bruke dualitetsmetoder for å løse problemer i matematisk finans. Spesielt har jeg løst problemer innenfor nyttemaksimering og prising av verdipapirer ved hjelp av ulike dualitetsmetoder: lineær programmerings-dualitet, Lagrange dualitet og konjugert dualitet. Når jeg ikke jobber med matematikk er jeg glad i å løpe, lage mat, være sammen med kjæreste og venner og å lese moteblader. :-)

3) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?

Svar: Jeg tenker at oppgaven min ble så bra som jeg kunne håpe på! I starten av arbeidet med oppgaven var det veldig mye nytt (og vanskelig!) å lære, blant annet måtte jeg lære meg uendeligdimensjonal konveksitetsteori. Jeg hadde lenge en magefølelse på at denne konveksitetsteorien kunne brukes på visse problemer i matematisk finans, men fikk det ikke helt til. Heldigvis løsnet ting siste halvår, og da fikk jeg til de tingene jeg lenge hadde følt at burde stemme.

4) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?

Svar: Jeg begynte i høst på en doktorgrad i stokastisk analyse ved UiO. Her skal jeg bygge videre på masteroppgaven min, og jobbe med dualitetsmetoder i finans. Bernt Øksendal, som veiledet meg i arbeidet med masteroppgaven, skal også veilede meg videre.

5) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?

Svar: Jeg tror jeg skal kjøpe meg et fint maleri for noen av pengene, og spare resten.  :-)

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR