• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2010

Norsk Regnesentrals masterpris innen matematikk og IKT 2010

Lester Solbakken vinner NRs masterpris ved NTNU 2010

Vinneren av NRs masterpris 2010 ved NTNU, fra venstre: Keith Downing (veileder), Lester Solbakken og NRs adm. direktør Lars Holden. (Foto: Kai T. Dragland, NTNU/IDI) Prisen for beste masteroppgave innen matematikk og IKT for studieåret 2009/2010 ved NTNU ble delt ut under IME-fakultetets årsfest 3. november 2010.

Prisen gikk til Lester Solbakken med Keith Downing som veileder (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap) for sin oppgave Fuzzy Oscillations.

Juryens begrunnelse:
Lester Johan Solbakken’s Master’s Thesis, “Fuzzy Oscillations”, makes a significant contribution to artificial intelligence by proposing a simple, elegant model of oscillatory spiking behavior that abstracts away the myriad details of these intricate neural interactions while maintaining the critical essence. He then uses this model to perform accurate and efficient separation and segmentation of visual image data, achieving very promising results.

The thesis is extremely well crafted in terms of language usage, technical content, data presentation/visualization and general organization. The work has been published in the proceedings of The International Joint Conference on Neural Networks.

Les mer om prisvinneren.

Juryen ved NTNU for studieåret 2009/2010

  • Roger Midtstraum (leder)
  • Jo Eidsvik (nestleder)
  • Pauline Haddow
  • Harald Hanche-Olsen

 

Nina Øystad-Larsen og Maren Feragen vinner NRs masterpris ved UiO 2010

Vinnerne av NRs masterpris 2010 ved UiO, fra venstre: Maren Feragen, NRs adm. direktør Lars Holden og Nina Øystad-Larsen. Prisen for beste masteroppgave innen matematikk og IKT for studieåret 2009/2010 ved Universitetet i Oslo (UiO) ble delt ut på dagen@ifi ved Institutt for informatikk 28. oktober 2010.

Prisen ble delt mellom Nina Øystad-Larsen med Harald Osnes (Matematisk institutt) som veileder for sin oppgave Dimensjonering for jordskjelv - teorigrunnlag, regelverk og beregninger og Maren Feragen med Ellen Munthe-Kaas (Institutt for informatikk) som veileder for oppgaven Ant-inspired approach for resource localization in mobile ad-hoc networks.

Juryen har innhentet uttalelser fra de som har sensurert masteroppgavene til Nina Øystad-Larsen og Maren Feragen.

Fra sensor Arne Arnesens (DNV) bedømmelse av avhandlingen til Nina Øystad-Larsen siteres:
«Styrken i oppgaven er omfanget, grundigheten og evnen hun hele veien viser til å beskrive, begrunne og diskutere det hun gjør. Jeg anser resultatene fra oppgaven som publiserbare både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette gjelder særlig hennes diskusjon av regelverkene hvor hun påpeker tydelige svakheter som hun foreslår forbedringer til. Jeg har sensurert masteroppgaver ved instituttet i nærmere 20 år. Denne oppgaven er kanskje den mest omfattende og grundigste som er skrevet. Oppgaven er helt klart blant de 3 beste jeg har sensurert.»

Fra sensor Pål Knudsens (SSB) bedømmelse av avhandlingen til Maren Feragen siteres:
«Det er originaliteten og det innovative elementet som gjør at denne utmerker seg blant øvrige avhandlinger. Resultatene er meget interessante for andre forskere innen samme fagfelt. Etter en nødvendig omskrivning til artikkelformat bør det derfor være små problemer med å få denne antatt i et godt internasjonalt tidsskrift. Jeg har sensurert rundt 40 slike avhandlinger og vurderer denne som en av de to beste.»

Juryen ved UiO for studieåret 2009-2010

  • Professor Kristian Ranestad, Matematisk institutt (leder)
  • Førsteamanuensis Arne Maus, Institutt for informatikk (nestleder)
  • Førsteamanuensis Dag Langmyhr, Institutt for informatikk
  • Professor Bent Natvig, Matematisk institutt

Miniintervju med prisvinner Nina Øystad-Larsen:

1) NRs masterpris har blitt delt ut for andre gang i år. Hvordan føles det å være en av de første prisvinnerne?
Svar: Jeg har ikke noen sterke følelser for det faktum at prisen er ny, men jeg er svært stolt av å ha vunnet den.

2) Hva tenker du om at Norsk Regnesentral deler ut en slik pris?
Svar:  Det er et bra initiativ. Lars Holden fortalte oss at motivasjonen for prisen er å poengtere at det er lov å være best. Det synes jeg er en viktig sak i det moderne skolesystem.

3) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?
Svar: Jeg ble høgskoleingeniør innen konstruksjon i 2005 og begynte å jobbe i Rambøll. Der fant jeg ut at dimensjonering for jordskjelv er matematisk krevende og at byggebransjen mangler kompetanse innen området. Siden jeg liker komplisert matematikk så jeg dette som en gyllen mulighet til å velge en masteroppgave som både var spennende og relevant. Privat er jeg 27 år gammel, født og oppvokst i Danmark. I 2002 flyttet jeg til Oslo fordi mannen min er herfra. Vi giftet oss i 2006.

4) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?
Svar: Jeg er stolt og glad over at jeg rakk å sette meg så grundig inn i stoffet, og jeg er fornøyd med arbeidet mitt. Da jeg begynte prosessen var jeg spent på om jeg ville rekke alt eller om jeg forsøkte å få meg for mye. Det viste seg å være en passende arbeidsmengde.

5) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?
Svar: Jeg er tilbake hos Rambøll, men arbeidsoppgavene mine har endret seg drastisk. Nå jobber jeg utelukkende med stabilitet, og hovedsakelig lastvirkninger fra jordskjelv.

6) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?
Svar: I januar skal jeg på en konferanse om jordskjelvteknisk dimensjonering i Chile. Pengene kommer til å gå til en forlengelse av turen slik at jeg kan holde ferie i landet etter konferansen.

Miniintervju med prisvinner Maren Feragen:

1) NRs masterpris har blitt delt ut for andre gang i år. Hvordan føles det å være en av de første prisvinnerne?
Svar: Det er selvsagt  kjempegøy og en veldig stor ære å vinne en slik pris. Jeg var klar over at det fantes en slik pris, men hadde nok aldri trodd at jeg faktisk skulle vinne den selv.

2) Hva tenker du om at Norsk Regnesentral deler ut en slik pris?
Svar: Jeg synes det er er veldig bra! Det er utrolig motiverende at noe man har jobbet så hardt med blir lagt merke til og verdsatt på en slik måte. Ikke minst er det også noe å strekke seg etter mens man holder på med masteroppgaven. 

3) Kan du fortelle litt om deg og oppgaven du vant prisen for?
Svar: Jeg er 25 år gammel, og kommer fra Feragen, en liten bygd like utenfor Røros. Jeg begynte med en bachelorgrad i matematikk, informatikk og teknologi i 2004, før jeg fortsatte med en mastergrad innen ren informatikk i 2008. Masteroppgaven min er skrevet for forskningsgruppen Distribuerte Multimediesystemer, med Ellen Munthe-Kaas som veileder. Oppgaven ser på hvordan man kan etterligne biologiske fenomener for å løse problemer innen informatikk, og spesielt på hvordan man kan utnytte bevegelsesmønsteret til maur til å finne ressurser i et mobilt ad-hoc nettverk.

4) Hva tenker du om oppgaven nå når du er ferdig i forhold til da du begynte arbeidet?
Jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått til. Jeg fikk god hjelp av min veileder Ellen Munthe-Kaas til å komme fram til et spennende tema for oppgaven, noe som nok er veldig viktig for å holde motivasjonen oppe underveis. Selv om det selvsagt krevde mye hard jobbing, har det også vært veldig gøy å få fordype seg i noe man synes er så spennende over så lang tid. Og så er det selvsagt gøy å få igjen for det nå som jeg er ferdig!

5) Hva gjør du nå, i og med du er ferdig med masteren din?
Svar: Nå har jeg begynt å jobbe som konsulent i Computas. Det blir noe ganske annet enn det jeg drev med i masteroppgaven, men jeg stortrives!

6) NR legger ikke føringer på hva prispengene skal brukes til. Har du bestemt deg for hva du vil bruke prispengene til?
Svar: Det har jeg i grunnen ikke bestemt meg helt for enda.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR