• Bokmål
 • English

Nettstedskart

Kurs

Kurs

NR tilbyr kurs og seminerar jevnlig på norsk eller engelsk.

Kurs avholdt de siste årene

Hvordan finne NR

Kursbeskrivelse

 • Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte

  NR arrangererer et innføringskurs i statistiske metoder, uten å fokusere på uforståelig matematikk. Vi går gjennom innsamling av data, presentasjon av data, sannsynlighet, tallfesting av usikkerhet, korrelasjon og regresjonsteknikker, bayesiansk analyse, Monte Carlo-simulering, samt enkle tidsrekkemodeller.

  Les mer om kurset her.

  Påmelding kan skje til Anders Løland tlf 22 85 26 64 eller via e-post: anders.loland@nr.no.

 • Statistiske metoder for analyse av finansielle data

  En del av innholdet er det samme som i "Statistisk analyse av finansielle tidsrekker", men vi har med regresjon og simulering, samt en introduksjon til statistikk.

  Les mer om kurset her.
  Påmelding kan skje til Kjersti Aas tlf 22 85 26 94 eller via e-post: kurs@nr.no.
  Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker.

 • Ikke løgn og forbannet løgn

  Konklusjoner basert på tall, sannsynlighetsregning og statistiske analyser blir brukt over alt. Vi ser at feilaktig eller misvisende bruk av statistikk kan føre til de merkeligste konklusjoner, og store presseoppslag. Dette seminaret tar for seg de vanligste fallgruvene.

  Seminaret er beregnet på journalister, redaktører, medie- og informasjonsmedarbeidere og andre som ønsker en enkel innføring i bruk av statistisk metode.

  Seminaret tar opp følgende temaer:

  • Presentasjon av et tallmateriale
  • Forholdet mellom populasjon og utvalg
  • Usannsynlige begivenheter – skjer faktisk ofte!
  • Korrelasjon og kausalitet – er ikke det samme
  • Hva er egentlig statistikk?

  Les mer om seminaret her.

  Påmelding kan skje til Anders Løland tlf 22 85 26 64 eller via e-post: anders.loland@nr.no.

 • NR teaches IT Governance master level class at Høgskolen i Gjøvik

  In fall 2008, the IMT4571 - IT Governance course in HiG's security management master program is taught by Dr. Åsmund Skomedal, Research Director and Lothar Fritsch, Research Scientst of the Department of Applied Research in Information Technology (DART), Norsk Regnesentral.

  IT Governance is defined as ”the framework for the leadership, organizational structures and business processes, standards and compliance to these standards, which ensures that the organization’s information systems support and enable the achievement of its strategies and objectives”. IT Governance is of crucial importance for organizations owing to the need to best safeguard critical information and, through the increasing requirements from national and international regulations (Calder and Watkins, 2008). Central to IT Governance in Europe is the ISO 27001 / ISO 27002 standard.
  This course provides an overview of IT Governance and the basic concepts of the ISO 27001 / ISO 27002 standard.

  The course homepage is located at Høgskolen i Gjøvik.

 • NR teaches Multimedia PhD and master level class at University of Oslo

  INF5081 - Multimedia coding and applications - Course for PhD and master students. Period: Spring terms at the Institute of Informatics, University of Oslo. Lecturer: Dr. Wolfgang Leister, Chief Research Scientist at DART, Norsk Regnesentral.

  Project description: INF5081 is a course at advanced level (for PhD and master students) held at the University of Oslo. Students learn the main principles of coding, compression and transmission of multimedia, video and audio data. Methods like DCT, wavelets, and standards like JPEG, MPEG, DAB, DVB MHP, and DICOM are part of the curriculum. We look into typical applications like VoIP, digital TV, mobile telephony, medical applications, etc. The course is being developed into new subjects as progress in technology advances. The course has been developed and is taught by NR researchers. The first course was held in 2001, first as INF MKT, later it changed name to INF5080, and latest to INF5081.

 • Statistisk analyse av energipriser

  NR har lang erfaring i statistisk analyse av energipriser. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre kunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere slike priser i praksis. Vi har videre erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en "ikke-statistikers" standpunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte.

  I kurset vil vi, uten å fokusere på uforståelig matematikk, gå gjennom en rekke moderne metoder for statistisk analyse av energipriser.

  Les mer om kurset her.
  Påmelding kan skje til Kjersti Aas tlf 22 85 26 94 eller via e-post: kurs@nr.no. Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker.

 • Risk Aggregation Workshop (in English)

  More information here.

 • Bayesian data analysis with applications within medicine

  Bayesian methods are becoming an increasingly popular alternative to frequentist approaches in medicine as well as other fields of research. The aim of this course is to introduce the concepts behind Bayesian data analysis. We also consider Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms and how to do Bayesian inference. The WinBUGS software is an expert system for doing Bayesian analysis using MCMC methods. A series of examples will be demonstrated in WinBUGS. We will consider:

  Read more about the course here.

  Registration either to Ingunn Fride Tvete (phone 22 85 26 85) or by email: kurs@nr.no. We give several courses, so please remember to include the courses name when registering.

 • Statistics and Bioinformatics

  The course is designed/intended for researchers in biology, biochemistry and/or medicine, within the area of genetics/bioinformatics. Others who find the course useful are of course also welcome.

  The course will give an introduction to statistics, the statistical program R, the package SAM (used from Excel) and the BioConductor package Limma (used from R). BioConductor contains a collection of many useful bioinformatics packages implemented in and run from R. The packages SAM and Limma are used for finding differentially expressed genes from microarray experiments.

  Read more about the course here.

  For registration or more information about the contents of the course, contact Marit Holden (email: Marit.Holden@nr.no, tel: 22 85 26 77) or Anders Løland (email: Anders.Loland@nr.no, tel: 22 85 26 64).

 • Innføring i statistisk metode

  Moderne datateknologi har ført til en enorm vekst i bruken av statistisk informasjon. Samtidig er ofte grunnbegrepene i statistisk metode forelest og fremlagt på en komplisert måte på universiteter og høyskoler. Det essensielle er begrepenes innhold og hvorledes virkeligheten uttrykkes i modellparametre. Dette skal vi trene deg i gjennom forelesninger med utstrakt bruk av eksempler. Vi fokuserer på anvendelsene og ikke matematikken bak.

  Les mer om kurset her.

 • Ikke løgn og forbannet løgn – men en innføring i statististisk metode

  NR arrangererer et innføringskurs i statistiske metoder. Vi fokuserer på innsamling og presentasjon av data, modellering og usikkerhet, sammenhenger og regresjonsteknikker, samt enkle tidsrekkemodeller. Kurset krever ingen forkunnskaper i statistikk.

  Les mer om kurset her.

  Påmelding kan skje til Anders Løland tlf 22 85 26 64 eller via e-post: anders.loland@nr.no.

 • Statistisk analyse av finansielle tidsrekker

  NR har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis. Vi har videre erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en "ikke-statistikers" standpunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte.

  I kurset skal vi derfor, uten å bruke annet enn enkel matematikk, ta deg med opp på et nivå du normalt må lese tunge, teoretiske bøker for å nå. Kurset har tidligere blitt holdt 12. februar 2009, 3. juni 2008, 15. februar 2006, 24. november 2004, 25. mars 2004 og 17. mars 2004.

  Les mer om kurset her.
  Påmelding kan skje til Kjersti Aas tlf 22 85 26 94 eller via e-post: kurs@nr.no. Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker.

 • Modellering av totalrisiko

  Gjennom Basel II skal finansinstitusjoner ta stilling til om de er tilfredstillende kapitalisert i forhold til institusjonens totale risiko. I dette kurset vil vi ta for oss kvantitative metoder for å modellere totalrisiko. NR har utstrakt erfaring i å utvikle systemer for å måle finansielle risiko. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi erfart hvilke begreper som er vanskelige å forstå fra en "ikke-statistikers" synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte. Kurset ble første gang arrangert i juni og var da veldig populært med 40 deltagere.

  Les mer om kurset her.
  Påmelding kan skje til Kjersti Aas tlf 22 85 26 94 eller via e-post: kurs@nr.no.
  Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker.

   

 • Totalrisikomodellering og Basel II

  Dette kurset er en litt revidert versjon av kurset "Modellering av totalrisiko".

  Les mer om kurset her.
  Påmelding kan skje til Kjersti Aas tlf 22 85 26 94 eller via e-post: kurs@nr.no.
  Husk å spesifisere hvilket kurs du ønsker.

 • Geostatistics

  Course objective

  To learn the basics of geostatistical modelling in order to be able to contribute alone or in teams to the building of complex geological models. Obtain knowledge of available methods and their limitations. Be able to analyse and prepare data for use in geostatistical models.

  Similar courses are arranged upon request, for more information contact us here, or read the course description.

 • Løgn, forbannet løgn og statistikk

  Konklusjoner basert på tall, sannsynlighetsregning og statistiske analyser blir brukt over alt. Daglig ser vi at feilaktig eller misvisende bruk av statistikk kan føre til de merkeligste konklusjoner, og store presseoppslag. Dette seminaret tar for seg de vanligste fallgruvene.

  Seminaret er beregnet på journalister, redaktører, medie- og informasjonsmedarbeidere og arrangeres i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd.

  Seminaret tar opp følgende temaer:

  • Presentasjon av et tallmateriale
  • Forholdet mellom populasjon og utvalg
  • Usannsynlige begivenheter - skjer ofte faktisk!
  • Korrelasjon og kausalitet - er ikke det samme
  • Hva er egentlig statistikk?

  Les mer om kurset her.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR