• Bokmål
  • English

Nettstedskart

NRs historie

NRs historie

Ole-Johan Dahl, Simula og Kristen Nygaard.NR ble etablert i 1952 og inntil midt på 60-tallet skulle NR ha ansvaret for alle regnemaskiner i Norge. NR hadde avdelinger ved alle universitetene. Etter hvert begynte flere andre institusjoner å kjøpe og drifte egne regnemaskiner. Fra 1970 ble NR endret til et metodeinstitutt.

NR er kjent for å ha utviklet det første objektorienterte programmeringsspråket, Simula, i 1960-årene. NR har arbeidet med datakommunikasjon siden 1963, internett siden 1973 og multimedia siden 1994. NR startet med statistikk i 1952, fjernmåling i 1982, geostatistikk og petroleum i 1983, marine ressurser i 1988 og finans og elektrisitetspriser i 1994.

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR