• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Siste nyheter fra prosjektene

Siste nyheter fra prosjektene

Prosjektet "Hør hør" fikk bred omtale i det digitale medlemsbladet "Din hørsel" til Hørselshemmedes landsforbund, HLF. HLFs generalsekretær Henrik Peersen sier følgende: Vi trenger mer kunnskap om barrierer og konsekvenser i møte med teknologi og en digital verden. Pandemien har utfordret alle, og vi må sikre oss kunnskap som gjør at også hørselshemmede kan delta.
Fredag, april 23, 2021 - 11:47
Prosjektdeltakerne har samlet og vurdert litteratur vedrørende teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet. Se rapporten under publikasjoner på prosjektsiden. Forfatterne skriver: Den lange rekken med anbefalinger viser at området har et stort forbedringspotensiale, og at det ikke er på mangel på forslag og tiltak. Desto viktigere er det at den politiske vil- jen er på plass, og at det gjøres gode prioriteringer for å øke fremgangen på dette vikti- ge området, spesielt i lys av betydningen av arbeidsdeltakelse for den enkelte, og at store samfunnsbesparelser kan oppnås.
Fredag, april 23, 2021 - 11:39
Vi har lansert en video som informerer om arbeidssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. Konklusjonen fra forskningen er at kravet til universell utforming av IKT også bør gjelde arbeidslivet. Du kan se videoen på YouTube eller her:
Torsdag, april 22, 2021 - 10:23
Roboten vår for norskopplæring av minoritetsspråkelige barn i barnehagen har fanget oppmerksomheten til nettstedet TechXplore og er omtalt i en informativ og illustrerende nyhetssak.
Onsdag, november 18, 2020 - 14:33
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet vil utrede universell utforming av arbeidslivet med tanke på både fysiske forhold og IKT. I et orienteringsbrev til Norges Blindeforbund heter det blant annet: [..] I rapporten anbefales det bla. at Forskrift om universell utforming av IKT bør utvides til å gjelde arbeidslivet. Videre at tilsyn med forskriften bør styrkes, med tydeligere føringer for hvordan forskriften kan etterleves av både private and offentlige organisasjoner. [..] Det er svært gledelig at forskningen vår er til nytte både for samfunnet og politikken. Det er dette anvendt forskning dreier seg om. Eller, som visjonen vår tilsier: Forskning som brukes og synes.
Onsdag, oktober 14, 2020 - 09:52
Vi har laget en kortpresentasjon av prosjektet, med en oppsummering av vår tidligere forskning.
Mandag, september 28, 2020 - 16:02
Prosjektet vårt fra 2019 med navn "Referanse-nettsted" har fått fornyet finansiering fra Bufdirs UnIKT-program! Vi ser på dette som en bekreftelse på prosjektets viktighet, og som en anerkjennelse av arbeidet vi la ned i 2019. I 2020 skal vi utvide nettstedet til å omfatte alle kriterier i WCAG 2.1 på nivå AAA.
Fredag, august 14, 2020 - 11:53
En video vi laget for å forklare arbeidet vi legger ned i ROS-prosjektet, har blitt med i forrige ukes "Your weekly selection of awesome robot videos" til IEEE Spectrum. Du kan se videoen på YouTube.   Faksimile: IEEE Spectrum
Tirsdag, april 21, 2020 - 15:40
Sluttrapporten oppsummerer funnene slik:   Bruk av teknologi i den moderne arbeidshverdagen til arbeidstakere med nedsatt syn oppleves som ambivalent. Det er både positive og negative aspekter med teknologien, men de negative aspektene overveier.   Rapporten kan lastes ned under publikasjoner på prosjektsiden.
Torsdag, april 16, 2020 - 22:59
Funnene fra prosjektet fortsetter å fange journalistenes oppmerksomhet, denne gangen på velferd.no. Nettstedet er en del av nyhetskanalen Dagens Perspektiv. Faksimile: velferd.no
Onsdag, februar 5, 2020 - 22:51
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR